Realizujemy zadania

Agencja Ochrony Środowiska EkoSerwis zatrudnia liczną kadrę specjalistów, inżynierów i podwykonawców, a to pozwala równolegle prowadzić szereg projektów i inwestycji. Mimo, iż w tym samym czasie realizowane są różne prace i zadania w wielu miejscach w Polsce, EkoSerwis przeprowadza powierzone zadania rzetelnie i terminowo.

Jednocześnie trwa permanentna rozbudowa kompetencji i zasięgu działania Agencji Ochrony Środowiska na rzecz jeszcze lepszej współpracy z Kontrahentami. Umowy stałej współpracy czy konsorcjum, w tym ścisła stała współpraca z renomowanymi biurami projektowymi, firmami konsultingowymi i budowlanymi są obecnie podstawowym sposobem kompleksowego zabezpieczenia bieżących potrzeb naszych Kontrahentów. Aktualnie realizujemy takie zadania jak m. in.:

  • projektowanie i realizacja zabezpieczeń środowiska przed hałasem, w tym wyciszenia źródeł hałasu, zabudowy, obudowy i ekrany akustyczne wokół zakładów i wzdłuż dróg,
  • pozwolenia zintegrowane dla zakładów różnych branż – współpraca podwykonawcza na różnych etapach wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych i w różnych zakresach realizacyjnych wniosku i operatów,
  • eskpertyzy środowiskowe, operaty, przeglądy ekologiczne i raporty o odziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
  • pomiary i badania laboratoryjne i terenowe oraz pomiary techniczne.

Kontakt

Pracownia warszawska

EkoSerwis
96-320 Mszczonów
k/ Warszawy
skr. pocztowa 11
Tel: +48 608 516 616
Tel: +48 602 660 960

Facebook: EkoSerwis. Agencja Fotograficzno-Filmowa i Ochrony Środowiska
EkoSerwis: ekoserwis@aos.com.pl
AkuSerwis: akuserwis@aos.com.pl
Prezes Zarządu: matysiak@aos.com.pl

"Od Ręki"

Mateusz Matysiak
Tel: +48 608 516 616