Hałas

Agencja Ochrony Środowiska specjalizuje się w szeregu dziedzin środowiskowych. Największą z nich jest akustyka i ochrona przed hałasem.
Realizacją prac z zakresu walki z hałasem środowiskowym, przemysłowym, komunikacyjnym i budowlanym zajmuje się nasza wyspecjalizowana komórka inżynierska prowadząca roboty w całej Polsce.
Ochrona przed hałasem w wykonaniu specjalistycznego biura AkuSerwis Agencji EkoSerwis obejmuje kompleksową realizację różnorodnych zadań, w tym:

Zabezpieczenia akustyczne / przed hałasem, wyciszenia, wygłuszenia, ekrany akustyczne – kompleksowa realizacja w zakresie akustycznej obsługi zakładów, obiektów, inwestycji i urządzeń, w tym projekty akustyczne i budowlane, produkcja, budowa, montaż i sprawdzenie skuteczności:

 • - ekrany akustyczne różnych typów, dźwiękochłonne i inne, w tym ekrany drogowe (duże inwestycje w realizacji konsorcjum Grupa EkoSerwis)
 • - obudowy akustyczne
 • - tłumiki
 • - kabiny dźwiękoszczelne i inne komory akustyczne
 • - zabudowa i przebudowa przegród budowlanych
 • - koncepcje ochrony zakładów przed hałasem

Ekspertyzy, operaty, analizy, prognozy, mapy – pełna obsługa i tworzenie dokumentacji, ekspertyz i projektów akustycznych:

 • - analizy i obliczenia zasięgu i wpływu hałasu
 • - prognozy uciążliwości akustycznej
 • - programy ochrony przed hałasem
 • - prognozy wpływu ustaleń planów zagospodarowania na stan klimatu akustycznego
 • - mapy i plany akustyczne miast, obszarów, dróg i linii kolejowych

Pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska – pełna obsługa podmiotów w zakresie uzyskania pozwoleń emisyjnych, w tym sporządzenie wniosku, opracowanie operatu ochrony przed hałasem, pomiary i analizy, koncepcje obniżenia emisji w granicach poziomów dopuszczalnych
Pomiary hałasu i inne badania akustyczne – projektowanie i wykonawstwo badań i pomiarów zgodnie z wymogami prawa i normami branżowymi:

 • - pomiary hałasu w środowisku
 • - pomiary hałasu na stanowiskach pracy / w środowisku pracy
 • - pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym
 • - pomiary hałasu w halach przemysłowych
 • - pomiary hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
 • - pomiary hałasu instalacyjnego
 • - badania komfortu akustycznego
 • - badania emisji i imisji dźwięków
 • - badania akustyczne w budownictwie (akustyka budowlana), w tym izolacyjność przegród (ściany, okna, drzwi, stropy), współczynnik pochłaniania,
 • - monitoring akustyczny w przemyśle i drogownictwie
 • - pomiary ekranów akustycznych i ich skuteczności
 • - pomiary pogłosu, czasu pogłosu
 • - okresowe, kontrolne, sprawdzające i monitoringowe pomiary i badania hałasu
 • - pomiary mocy akustycznej maszyn i urządzeń
 • - pomiary drgań i wibracji
 • - badania akustyczne Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
 • - pomiary zrozumiałości mowy komunikatów

Kontakt

Pracownia warszawska

EkoSerwis
96-320 Mszczonów
k/ Warszawy
skr. pocztowa 11
Tel: +48 608 516 616
Tel: +48 602 660 960

Facebook: EkoSerwis. Agencja Fotograficzno-Filmowa i Ochrony Środowiska
EkoSerwis: ekoserwis@aos.com.pl
AkuSerwis: akuserwis@aos.com.pl
Prezes Zarządu: matysiak@aos.com.pl

"Od Ręki"

Mateusz Matysiak
Tel: +48 608 516 616